lienka

  
counter  

  

 

 

chrobacikVitajte na stránke SCŠPP Huncovce chrobacik

Dôležité upozornenie pre klientov

V termíne od 30.6.2014 do 28.8.2014 je Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorené. V prípade potreby nás kontaktujte mailom, alebo telefonicky.

Kontakt:

Tel.: 0903 207 763 (riaditeľstvo)
e-mail: poradnalitvinska@centrum.sk

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva vzniklo 1.1.2007 vo Veľkej Lomnici ako neštátne školské zariadenie
s nadregionálnou pôsobnosťou.

k 1.9.2011zmenilo Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva svoje sídlo.

Nájdete nás tna adrese: 059 92 Huncovce, Cintorínska 393

Ostatné kontaktné údaje zostali nezmenené (mailové adresy, telefónne čísla aj webová stránka).

Je neštátnou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je fyzická osoba.

Je rozhodnutím MŠ SR zaradené do siete škôl a školských zariadení.

  • zabezpečujeme odbornú psychologickú a špeciálno - pedagogickú starostlivosť deťom so zdravotným postihnutím a deťom, ktoré sú zdravotným postihnutím ohrozené,

  • zameriavame sa na všetky druhy, stupne a kombinácie postihnutí, čiže na deti s telesným, zrakovým, sluchovým, rečovým, mentálnym a viacnásobným postihnutím, na deti s pervazívnymi poruchami vývinu a deti s vývinovými poruchami učenia a správania,

  • pracujeme s klientmi vo vekovej kategórii od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie, čiže deti sú v našej starostlivosti od raného veku až do ukončenia vzdelávacieho procesu,

  • o klientov sa stará tím kvalifikovaných odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce,

  • zabezpečujeme komplexný diagnostický servis a následnú starostlivosť (terapia, stimulácia, reedukácia, poradenstvo pre rodičov a pedagógov našich klientov, pomoc pri vytváraní IVP a pod.).

 

Zobrazenie je optimalizované pre rozlíšenie 1280x1024

 

Úvod | Poskytované služby | Biofeedback, Neurofeedback | Kontakt | ©2009 SCŠPP Veľká Lomnica