lienka

  
 

  

 

 

chrobacikCenník nadštandardných služiebchrobacik

s účinnosťou od 1. septembra 2011

Prednostné vyšetrenie mimo poradia 5,- €
Stretnutie mimo pracovných hodín (po 15.30 hod., víkend, dovolenka) 19,90,- €
Psychologická diagnostika rozumových schopností na žiadosť rodiča bez ďalších ťažkostí dieťaťa

15,00,- €

Psychoterapia – dospelí / 1 hod.

13,30,- €

EEG biofeedback – klienti SCŠPP / jednorazový príspevok na školský rok

20,00,- €
EEG biofeedback – dospelí 8,50,- € /sedenie

 

UPOZORNENIE!!!!

V prípade vopred neospravedlnenej neúčasti na dohodnutom termíne (diagnostika, terapia, reedukácia, biofeedback - terapia)
 pri ďalšom termíne účtujeme 16,60 €

                                                                  Mgr. Milan Litvinský,  riaditeľ SCŠPP Huncovce


Úvod | Poskytované služby | Biofeedback, Neurofeedback | Kontakt | ©2011 SCŠPP Huncovce