lienka

  
counter  

  

 

 

chrobacikVitajte na stránke SCŠPP Huncovce chrobacik

Je neštátnou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je fyzická osoba.

Je rozhodnutím MŠ SR zaradené do siete škôl a školských zariadení.

  • zabezpečujeme odbornú psychologickú a špeciálno - pedagogickú starostlivosť deťom so zdravotným postihnutím a deťom, ktoré sú zdravotným postihnutím ohrozené,

  • zameriavame sa na všetky druhy, stupne a kombinácie postihnutí, čiže na deti s telesným, zrakovým, sluchovým, rečovým, mentálnym a viacnásobným postihnutím, na deti s pervazívnymi poruchami vývinu a deti s vývinovými poruchami učenia a správania,

  • pracujeme s klientmi vo vekovej kategórii od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie, čiže deti sú v našej starostlivosti od raného veku až do ukončenia vzdelávacieho procesu,

  • o klientov sa stará tím kvalifikovaných odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce,

  • zabezpečujeme komplexný diagnostický servis a následnú starostlivosť (terapia, stimulácia, reedukácia, poradenstvo pre rodičov a pedagógov našich klientov, pomoc pri vytváraní IVP a pod.).

 

Zobrazenie je optimalizované pre rozlíšenie 1280x1024

 

Úvod | Poskytované služby | Biofeedback, Neurofeedback | Kontakt | ©2009 SCŠPP Veľká Lomnica