lienka

  
 

  

 

 

chrobacikNaši zamestnancichrobacik

Mgr. Milan Litvínsky - špeciálny pedagóg, riaditeľ SCŠPP
E-mail: riaditel@lienka-lomnica.sk

Mgr. Štefánia Litvinská - špeciálny pedagóg – surdopéd
E-mail: litvinska@lienka-lomnica.sk

Mgr.Michaela Pinteková - logopéd
E-mail:

 

Úvod | Poskytované služby | Biofeedback, Neurofeedback | Kontakt | ©2009 SCŠPP Veľká Lomnica